Meny

Kontakta oss

Klicka för att kontakta oss

TILL Plevnagårdens GÄSTER!

Med anledning av det oroliga läget som coronaviruset (COVID-19) skapar förstår vi att du som bor hos eller planerar att besöka Plevnagården kan ha många frågor, vi vill därför delge er vilka åtgärder vi har vidtagit, för att minimera riskerna för att någon av våra gäster eller personal ska drabbas.

Vi har uppgraderat städning och hygienrutiner. Städning och hygien är områden som är viktiga för att förhindra smittspridning. Vi använder kliniskt testad utrustning som dödar virus och bakterier på samtliga ytor och material.

Receptionen desinficerar disk och allmänna ytor kontinuerligt, detta gäller även samtliga kortterminaler.

Vi vidtar bland annat följande åtgärder på Plevnagården:

  • Vi minimerar risken för direkt kontaktsmitta genom att hålla god handhygien, undvika handhälsning och att röra vid ansiktet, placering till bords sker med 2 meters avstånd = vartannat bord
  • Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa
  • Handsprit hålls tillgänglig receptionen, matsalen och toaletter
  • Plevnagården följer vidare Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hantering av risk för smittspridning.

Tack för ditt stöd och din lojalitet. Vi hoppas att genom våra åtgärder få dig att känna förtroende och att du känner dig lugn och säker inför ditt besök på Plevnagården.

Paradiset mitt i den
sörmländska naturen

Kontakta oss